Posted by on 06.11.2014 in Rodzaje farb | 0 comments

Na rynku dostępnych jest ogromna liczna farb przeznaczonych do elewacji. Różniąc się właściwościami, w różny też sposób wpływają na elewację. Jednymi z farb przeznaczonych do elewacji są farby krzemmoorganiczne (silikonowe) oraz farby krzemianowe (silikatowe).

Read More