Posted by on 06.11.2014 in Rodzaje farb | 0 comments

Na rynku dostępnych jest ogromna liczna farb przeznaczonych do elewacji. Różniąc się właściwościami, w różny też sposób wpływają na elewację. Jednymi z farb przeznaczonych do elewacji są farby krzemmoorganiczne (silikonowe) oraz farby krzemianowe (silikatowe).

Farby krzemmoorganiczne (silikonowe) są jednymi z najbardziej popularnych farb do elewacji.  Tworzą one powłokę, która nie jest penetrowana przez wodę co prowadzi do wytwarzania środowiska mniej skłonnego na różnego rodzaju skażenia mikrobiologiczne. Obniżona jest także odporność farby na zabrudzenia. W przypadku opadów atmosferycznych, pomagają one elewacji w oczyszczeniu. Wynikające z właściwości adhezyjnych farby sprawiają, że wszelki kurz i brud jest dużo mniej przyczepny do elewacji. Pomalowane farbami elewacje odporne są na spaliny, działanie promieni słonecznych, promieni UV oraz kwaśnych deszczy.
Gdzie wykorzystać farby krzemmoorganiczne? Farby te wykorzystywane są głównie do nakładania (pędzlami, wałkami lub natryskami) na nowe powierzchnie oraz w sytuacji renowacji elewacji.

Farby krzemianowe (silikatowe) wykonane są z krzemianu potasu. Poprzez doskonałą przyczepność głównie przeznaczone są do malowania mineralnych podłoży. Zaletą farb krzemianowych jest możliwość używania ich jeszcze przez zakończeniem okresu karbonizacji, co znacznie obniża czas na różnego rodzaju przerwy techniczne. Dodatkowo, ten rodzaj farby odporny jest na opady atmosferyczne (deszcz, śnieg). Farby wytwarzają mikroporowatą powłokę, która przepuszcza parę wodną oraz gazy.